Dom i nævningesag om seksuel misbrug

Retten i Aalborg

Retten har den 3. februar 2016 afsagt dom i en sag, hvor en 40-årig mand var tiltalt for at have begået en række seksuelle overgreb mod sine to mindreårige døtre. Sagen havde været behandlet under medvirken af nævninger. Der blev ved dommen lagt afgørende vægt på, hvad pigerne havde forklaret om overgrebene, og tiltalte blev i det væsentlige dømt for over en periode på 2½ år, hvor pigerne var mellem 4 år og 8 år, at have begået disse overgreb, som blandt andet omfattede samleje med den ene af pigerne. Tiltalte blev ved dommen idømt en straf på fængsel i 5 år, og der blev tilkendt pigerne en godtgørelse for tort på henholdsvis 80.000 kr. og 100.000 kr. Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse, og retten bestemte, at han fortsat skulle være fængslet indtil ankesagen var afgjort.

Der henvises til rettens sagsnummer 9-7935/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •