Dom i nævningesag fra Aalborg – røveri ikke anset som egentligt hjemmerøveri

Vestre Landsret

V.L. S-2797-13 og V.L. S-0071-14

Landsrettens 12. afdeling har den 24. september 2014 afsagt dom i en nævningeankesag om et røveri begået den 15. maj 2013 i ofrets private hjem.

Ved byrettens dom af 3. december 2013 blev røveriet anset som et egentligt hjemmerøveri efter straffelovens § 288, stk. 2, om røverier af særlig grov beskaffenhed, og byretten idømte de to tiltalte henholdsvis 5 og 3 års fængsel.

I landsretten blev de to tiltalte fundet skyldige i røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, men blev frifundet for røveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 288, stk. 2, da røveriet efter oplysningerne om forudgående personlige relationer mellem den ene tiltalte og ofret ikke kunne anses som et egentligt hjemmerøveri. Straffene for de to tiltalte blev nedsat til fængsel i henholdsvis 2 år og 3 måneder og 1 år og 6 måneder.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •