Dom i Fields sagen

Københavns Byret

2 mænd på 27 år og 20 år (T1 og T2) er ved Københavns Byrets nævningeting den 4. marts 2016 straffet med fængsel i hhv. 7½ år og 5½ år bl.a. for drabsforsøg begået i parkeringskælderen til Fields den 18. marts 2015.
Sag SS 2 – 16227/2015.

T1 og T2 blev fundet skyldige i drabsforsøg ved, at T1 i fælles forståelse med T2 med en revolver affyrede 2 skud, hvoraf det ene ramte T6, som var 17 år, i ryggen med varige lammelser til følge, og hvoraf det andet ramte T8 i armen. T1 og T2 blev endvidere fundet skyldige i forening med T3, T4 og T5 i besiddelse af en skarpladt revolver i Fields’ parkeringskælder, samt i trusler og besiddelse af knive i Fields.
T3, og T4, blev straffet med fængsel i henholdsvis 2½ år og fængsel i 2 år.

T6, T7, T8, og T9 blev dømt for i forening at have besiddet en skarpladt pistol i Fields, samt for trusler og besiddelse af knive.
Disse 4 tiltalte blev frifundet for forsøg på manddrab, idet retten fandt, at T7’s afgivelse af 5 skud i parkeringskælderen i Fields var foretaget i nødværge.
T6 blev straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder, heraf 1 års fængsel betinget med 2 års prøvetid og tilsyn af Kriminalforsorgen.

T7, T8 og T9 blev idømt fængsel i hhv.1 år og 5 månder, 1 år og 6 måneder samt 1 år og 6 måneder.

T1, T3 og T9 blev ved dommen udvist betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år.

Anklagemyndighedens bevisførelse bestod bl.a. af videoovervågning i Fields og i butikkerne og parkeringskælderen i Fields.

Retten fandt det bevist, at der var uvenskab mellem de to grupper af tiltalte, og at T1 – T5, hvoraf 4 af de tiltalte var iført skudsikker vest og nogle var maskeret og iført handsker, tog sammen til Fields for at opsøge og konfrontere T6 – T9, som var sammen i Fields for at spise morgenmad, og at T1 – T5 jagtede T6 – T9 gennem Fields og ned i parkeringskælderen, hvor skudepisoderne fandt sted, samt at begge grupper var i besiddelse af hver et skarpladt skydevåben og flere knive.

Flertallet af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen den 18. marts 2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •