Dom i den store hashsag fra Herning

Retten i Herning

Retten i Herning har den 27. januar 2016 afsagt dom i den store hashsag, hvor i alt 9 personer blev idømt fængselsstraffe for overtrædelse af især straffelovens § 191. De 9 dømte har alle siddet varetægtsfængslet under sagen. De tiltalte blev i det væsentlige dømt efter anklageskriftet.
Retten har i præmisserne beskrevet, at de ”tiltalte alle i forening og efter fælles aftale, forståelse og accept som led i organiseret hashhandel i Herning, Brande og Ikast området har solgt og medvirket til salg af Marleys / Marleys Express samlede salg”, som efter anklageskriftet udgjorde i alt godt 27 kg. hash.

3 af personerne har retten fundet var de styrende og overvejende bestemmende i organisationen. De fik derfor straffe på fængsel i 1 år og 4 måneder.

6 af personerne fandt retten havde mindre betydende roller, ”men dog roller, der var af betydning for organisationens drift og eksistens”. De fik derfor straffe på fængsel i 10 måneder.

Alle fængselsstraffene var ubetingede.

I dommen blev der også konfiskeret en del penge, hash og andet narko, samt mobiltelefoner, en bil, en del våben og en række andre genstande.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •