Dom i bedragerisag

Retten i Roskilde

Dom i bedragerisag ved salg via internettet
Dom afsagt den 10. august 2015

Over sommeren 2014 formåede en dengang 22-årig kvinde, at få flere personer til at overføre penge til sin konto, idet hun havde sat ikke eksisterende varer til salg på internettet.

Den Blå Avis bidrog til opklaringen ved at oplyse det telefonnummer, mail- og ip-adresse, som tiltalte benyttede.

Efter forholdenes karakter og til dels systematisk præg fastsatte retten straffen til fængsel i 20 dage. Straffen blev gjort betinget, mod at tiltalte blev pålagt at udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer samt betale erstatning til de skadeslidte.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •