Dom i ankesag om en ung kvinde, der i juli 2014 blev dræbt i Padborg

Vestre Landsret

V.L. S-1413-15

Landsretten har den 21. januar 2016 afsagt domi en nævningeankesag om en nu 25-årig afghansk mand, som var tiltalt for natten mellem den 19. og 20. juli 2014 ved kvælning i form af vold mod halsen at have dræbt sin 21-årige ekskæreste. Han var også tiltalt for usømmelig omgang med kvindens lig, der blev fundet henkastet ved en motorvejstilkørsel den 30. juli 2014.

Ved byrettens dom blev tiltalte fundet skyldig i drab og usømmelig omgang med lig og straffet med fængsel i 12 år. Tiltalte blev ved byrettens dom endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

I landsretten tiltrådte samtlige nævninger og dommere, at tiltalte var fundet skyldig i manddrab. Forholdet om usømmelig omgang med lig, som tiltalte havde erkendt, var ikke anket.

Der blev i landsretten afgivet 17 stemmer for at stadfæste byrettens udmåling af straffen på fængsel i 12 år og 1 stemme for at forhøje straffen til fængsel i 13 år. Efter stemmeflertallet blev byrettens strafudmåling på fængsel i 12 år herefter stadfæstet.

Samtlige nævninger og dommere i landsretten var enige med byretten i, at tiltalte skulle udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Landsrettens dom er således en stadfæstelse af byrettens dom.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •