Dom i ankesag om en mand, som i december 2014 stak sin hustru med en kniv i Kolding

Vestre Landsret

V.L. S-1951-15

Landsretten har den 4. marts 2016 afsagt dom i en nævningeankesag om en nu 50-årig mand, som var tiltalt for den 7. december 2014 at forsøge at dræbe sin hustru med to knivstik.

Ved byrettens dom var tiltalte fundet skyldig i forsøg på manddrab, idet det blev lagt til grund, at han ikke havde handlet i nødværge. Tiltalte, der var fundet sindssyg, blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling, og han blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

I landsretten tiltrådte samtlige nævninger og dommere, at tiltalte var fundet skyldig i forsøg på manddrab, og at han ikke havde handlet i nødværge.

Landsretten tiltrådte endvidere, at tiltalte var fundet sindssyg og blevet dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling.

Samtlige nævninger og dommere var enige med byretten i, at tiltalte skulle udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Landsretten anførte som begrundelse herfor:

”Tiltalte kom til Danmark som 29-årig i 1995 som kvoteflygtning. Tiltalte har i alt 9 børn, herunder 7 børn med [hustruen], som han nu er fundet skyldig i at have forsøgt at dræbe i forbindelse med, at hun var i færd med at fraflytte det fælles hjem. Ud af de 9 børn, der alle bor i Danmark, er kun en enkelt, den 15-årige [søn], mindreårig, mens de øvrige børn er i alderen 18-27 år. Tiltalte har herudover en bror og en søster i Danmark, mens hans mor og en anden søster bor i Uganda.

Den kriminalitet, som tiltalte har begået, er af en sådan karakter og grovhed, at der uanset hensynet til tiltaltes mindreårige søn og det i øvrigt foreliggende ikke er forhold, som bevirker, at udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2.”

Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •