Dom i ankesag om drab på en mand i Tarm i februar 2015

Vestre Landsret

Sagsnr. V.L. S-1977-15

Landsretten har den 15. marts 2016 afsagt dom i en ankesag om en nu 41-årig mand, som var tiltalt for den 18. februar 2015 at have dræbt en mand i Tarm ved bevidst at påkøre ham.

Ved byrettens dom blev tiltalte under en domsmandssag fundet skyldig i manddrab og straffet med fængsel i 12 år samt frakendt førerretten i 10 år.

I landsretten tiltrådte samtlige voterende, at tiltalte var fundet skyldig i manddrab.

Der var enighed om at stadfæste byrettens strafudmåling på fængsel i 12 år og førerretsfrakendelsen.

Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •