Dom i den sag, der omtales som ”Bilbombe-sagen fra Randers”

8 års fængsel for blandt andet forsøg på manddrab

Et enigt nævningeting har ved Retten i Randers den 26. marts 2013 fundet en 42-årig mand skyldig i forsøg på manddrab ved i perioden mellem den 23. og 24. december 2011 at have anbragt 2 rørbomber under en bil tilhørende en nu 33-årig mand. Bomberne blev bragt til sprængning, da manden startede bilen den 24. december 2011 om aftenen. I bilen, der blev totalskadet, var tillige mandens 3-årige datter. Den 42-årige blev dømt for forsøg på manddrab i forhold til begge, selvom tiltalte kun kunne erkende, at han ville gøre skade på bilen og give den anden mand en forskrækkelse.

Han blev tillige dømt for overtrædelse af straffelovens § 183, stk. 1, ved forvoldelse af sprængning med forsæt til skade på andres person og formue samt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 2, jf. våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, ved at have tilvirket og besiddet de 2 rørbomber, der på grund af deres særdeles farlige karakter var egnet til at forvolde betydelig skade, ligesom der var tale om særligt skærpende omstændigheder.

Retten lagde ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet navnlig vægt på tiltaltes forklaring, de skete skader samt de tekniske oplysninger om bombernes farlighed.

Der var enighed om at fastsatte straffen til fængsel i 8 år.

Tiltalte blev desuden dømt til at betale erstatning og godtgørelse, herunder 10.000 kr. i godtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, til den 33-årige.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Strafferammen for manddrab

Straffelovens § 21

Straffelovens § 183

Straffelovens § 192 a

Våbenlovens § 10

Våbenlovens § 1

Erstatningsansvarslovens § 26

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •