Dømt for mishandling og blufærdighedskrænkelse

Retten i Glostrup

Et forældrepar og deres to sønner dømt for mishandling og blufærdighedskrænkelse overfor familiens tre yngste børn.
Den 2. marts 2016 har en domsmandsret i Retten i Glostrup dømt et forældrepar og deres to sønner på 18 år og 20 år for gennem en længere periode jævnligt at have udsat deres mindre børn/ søskende på 7 år, 10 år og 12 år for vold. Volden, som isoleret set havde karakter af almindelig korporlig vold, fandtes samlet set at have haft karakter af mishandling, da volden kontinuerligt var udøvet af begge forældre og de to store sønner. Forældrene og de to sønner blev derfor dømt for mishandling efter straffelovens § 245, stk. 1. Forældrene blev endvidere dømt for medvirken til vold, begået af den anden forælder og de store sønner, idet retten fandt, at forældrene havde accepteret volden ved ikke at gribe ind overfor voldsudøvelsen overfor de mindre børn, som de som forældre havde en omsorgspligt for.
Faren og de to sønner blev endvidere dømt for blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232 og moren for medvirken til blufærdighedskrænkelse.

Anklagemyndigheden havde også tiltalt faren og de to sønner for anden kønslig omgængelse end samleje med børnene. Der skete frifindelse for denne del af tiltalen.

Det fremgik af sagen, at forældrene og sønnerne havde slået, nevet og sparket børnene på kroppen samt slået dem i ansigtet gennem en længere periode. Endvidere havde faren og de to sønner set porno­film med børnene, ligesom de to sønner havde befølt lillebrorens kønsdel og opfordret ham til at lege med sin køns­del.

Moren og den ældste af sønnerne var ikke egnede til straf og blev idømt henholdsvis en behandlingsdom og en foranstaltningsdom.

Faren blev straffet med ubetinget fængsel i 9 måneder, og den yngste af sønnerne blev straffet med fæng­sel i 6 måneder, der blev gjort betinget med vilkår om at udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.

De fire tiltalte tog betænkningstid med hensyn til anke.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •