Dømt for hærværk og afpresning

Retten i Næstved

Retten i Næstved har den 19. marts 2015 dømt to mænd på henholdsvis 25 og 22 år for hærværk efter straffelovens § 291, idet de to mænd havde kastet sten og bildæk mod en ejendom, hvorved flere ruder blev knust, samt ødelagt forruderne m.v. på to biler, der stod på ejendommen.

Den 25-årige mand blev desuden dømt for afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1, idet han i forbindelse med den udøvede hærværk, med det formål at få udbetalt 10.000 kr., havde truet en kvinde med, at det ville blive værst for hende selv, hvis han ikke fik pengene, ligesom han truede med, at han og hans venner ville komme tilbage og smadre det hele eller lignende.

Den 22-årige mand blev desuden dømt for hastighedsovertrædelse efter færdselsloven ved at have kørt 126 km i timen på et sted hvor hastigheden ikke måtte overstige 60 km i timen.

Straffen blev for den 25-årige mand fastsat til fængsel i 5 måneder og 10 dage. Der var tale om en tillægsstraf til straffen i en dom, der var afsagt den 8. december 2014. Straffen blev gjort betinget af, at manden ikke må begå nye overtrædelser i en prøvetid på 2 år. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på karakteren af hærværket og afpresningen, at manden tidligere var straffet for tilsvarende kriminalitet, samt at hans personlige forhold var væsentlig forbedret siden episoden.

Straffen for den 22-årige mand blev fastsat til fængsel i 30 dage. Straffen blev ligeledes gjort betinget med vilkår om, at manden ikke begår nye overtrædelser i en prøvetid på 1 år. Manden blev ligeledes straffet med en bødestraf på 500 kr. samt frakendt førerretten i 6 måneder.

Retten lagde i afgørelsen vægt på omfanget og karakteren af hærværket, der var planlagt og havde forbindelse til afpresningen, hvorfor retten fandt, at hærværet var omfattet af bestemmelsen § 291, stk. 2.

SS 5589/2014

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •