Dødstrussel mod statsministeren

27-09-2007

Landsretten har i dag afsagt dom i en sag, hvor en mand på 18 år havde afsendt en mail til Venstres hovedkontor med teksten ”fogh er død inden der fra dags dato er gået 9 dage. nej til krig århus”.

Den tiltalte havde i byretten fået 60 dages fængsel, der var gjort betinget navnlig på grund af hans personlige forhold og at han havde været varetægtsfængslet i 10 dage.

I landsretten ville 1 dommer stadfæste den betingede fængselsstraf, medens 5 dommere ændrede straffen til ubetinget fængselsstraf med følgende begrundelse:

”Det må tillægges afgørende betydning, at tiltalte over for statsministerens partikontor har fremsat en trussel mod statsministeren, der efter truslens formulering må forstås som en dødstrussel i anledning af statsministerens politiske synspunkter og handlinger. Truslen har således karakter af et angreb mod den demokratiske samfundsorden.”

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •