Databedrageri: To mænd idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, samt udvisning, for fabrikation af falske betalingskort

Retten i Roskilde

D O M

afsagt den 29. april 2014

Rettens nr. 9-1276/2014

Anklagemyndigheden

Mod
Tiltalte 1 (T1)

og

Tiltalte 2 (T2)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 13. februar 2014.

T1 og T2 er tiltalt for

1.
Databedrageri efter straffelovens § 279a, jf. § 286, stk. 2,
ved i perioden fra den 2. november 2013, kl. 19.19 til den 4. november 2013, kl. 06.22 på en
servicestation i Frederiksværk for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter
forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd, retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet
oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en
sådan databehandling, idet de opsatte skimmingsudstyr ved en eller flere betalingsstandere,
hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 53 stk. betalingskort, og
derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, som de
tiltalte eller andre uidentificerede medgerningsmænd efterfølgende anvendte til fabrikation af falske
betalingskort, som de efterfølgende anvendte til at foretage 33 køb og kontante hævninger til en
samlet værdi af i alt 52.401,25 kr., ligesom kortene blev forsøgt anvendt til 20 køb og kontante
hævninger til en samlet værdi af 20.705,79 kr.

2.
Databedrageri efter straffelovens § 279a, jf. § 286, stk. 2,
ved i perioden fra den 10. november 2013, kl. 22.40 til den 12. november 2013, kl. 01.06 på en
servicestation i Ringsted for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter
forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd, retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet
oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en
sådan databehandling, idet de opsatte skimmingsudstyr ved en eller flere betalingsstandere,
hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 80 stk. betalingskort, og
derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, som de
tiltalte eller andre uidentificerede medgerningsmænd efterfølgende anvendte til fabrikation af falske
betalingskort, som de efterfølgende anvendte til at foretage 46 køb og kontante hævninger til en
samlet værdi af i alt 77.809,16 kr., ligesom kortene blev forsøgt anvendt til 34 køb og kontante
hævninger til en samlet værdi af 57.126,84 kr.

3.
Databedrageri efter straffelovens § 279a, jf. § 286, stk. 2,
ved i perioden fra den 17. november 2013, kl. 23.09 til den 18. november 2013, kl. 04.37 på en
servicestation i Hillerød for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter
forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd, retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet
oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en
sådan databehandling, idet de opsatte skimmingsudstyr ved en eller flere betalingsstandere,
hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 25 stk. betalingskort, og
derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, som de
tiltalte eller andre uidentificerede medgerningsmænd efterfølgende anvendte til fabrikation af falske
betalingskort, som de efterfølgende anvendte til at foretage 2 køb og kontante hævninger til en
samlet værdi af i alt 3.331,56 kr., ligesom kortene blev forsøgt anvendt til 23 køb og kontante
hævninger til en samlet værdi af 34.981,38 kr.

4.
Databedrageri efter straffelovens § 279a, jf. § 286, stk. 2,
ved i perioden fra den 24. november 2013, kl. 08.56 til den 27. november 2013, kl. 11.15 på en
servicestation i Roskilde for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter
forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd, retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet
oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en
sådan databehandling, idet de opsatte skimmingsudstyr ved en eller flere betalingsstandere,
hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 32 stk. betalingskort, og
derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, alt i den
hensigt efterfølgende at anvende oplysningerne til fabrikation af falske betalingskort, som de
efterfølgende kunne anvende til at foretage køb og kontante hævninger, hvilket forehavende
imidlertid af ukendte årsager mislykkedes.

5.
Tyveri efter straffelovens § 276,
ved i tidsrummet fra den 14. november 2013, kl. 18.00 til den 15. november 2013, kl. 13.20 i
forening at have stjålet 2 stk. nummerplader fra en Fiat Panda, der var parkeret i Frederikssund.

6.
Forsøg på databedrageri efter straffelovens § 279a, jf. § 286, stk. 2, jf. § 21,
ved den 25. november 2013 i forening og efter forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd
for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have forsøgt retsstridigt at ændre,
tilføje eller slette oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke
resultatet af en sådan databehandling, idet de på en adresse i Kr. Hyllinge, var i besiddelse af udstyr
til brug ved uberettiget skimning og via kamera afluring af pinkoden til et ukendt antal betalingskort
med henblik på at skaffe sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data,
som de sigtede eller andre uidentificerede personer ville anvende til fabrikation af falske
betalingskort, hvorefter de sigtede eller andre uidentificerede personer efterfølgende ville anvende
de falske betalingskort til køb eller kontante hævninger, hvilket forehavende imidlertid
mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt af politiet.

7.
Databedrageri efter straffelovens § 279a, jf. § 286, stk. 2,
ved i perioden fra den 21. november 2013, kl. 14.51 til den 22. november 2013, kl. 05.30 på en
servicestation i København N for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter
forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd, retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet
oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en
sådan databehandling, idet de opsatte skimmingsudstyr ved en eller flere betalingsstandere,
hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 49 stk. betalingskort, og
derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, alt i den
hensigt efterfølgende at anvende oplysningerne til fabrikation af falske betalingskort, som de
efterfølgende kunne anvende til at foretage køb og kontante hævninger, hvilket forehavende
imidlertid af ukendte årsager mislykkedes.

8.
Databedrageri efter straffelovens § 279a, jf. § 286, stk. 2,
Ved den 19. november 2013 i perioden fra kl. 15.23 til kl. 16.22 på en servicestation i København
SV for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter forudgående aftale med
ukendte medgerningsmænd, retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet oplysninger til brug for
elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en sådan databehandling, idet
de opsatte skimmingsudstyr ved en eller flere betalingsstandere, hvorefter de uberettiget skimmede
og via kamera aflurede pinkoden til i alt 7 stk. betalingskort, og derfra skaffede sig oplysninger om
de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, alt i den hensigt efterfølgende at anvende
oplysningerne til fabrikation af falske betalingskort, som de efterfølgende kunne anvende til at
foretage køb og kontante hævninger, hvilket forehavende imidlertid af ukendte årsager
mislykkedes.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, påstået konfiskation af 1
stk. skimmingskamera, 1 stk. værktøjskasse indeholdende slibningsudstyr, 1 stk. grøn plastpose
indeholdende diverse udstyr til skimming, 1 stk. rød/hvid plastpose indeholdende diverse udstyr til
skimming, 1 stk. plasticstykke påtegnet tastatur, diverse opladere og andet elektronisk udstyr,
bærbar computer, 3 stk. plastickort, 4 stk. sort spraymaling, 1 kortlæser, div.
skimmingkomponenter, pinkodelæser, 3 hovedkortlæsere, æske med div. skimmingkomponeneter,
1 stk. datakommunikationsstik, dataoplader til kortlæserdele, håndskreven seddel med angivne
adresser samt microsimkort, 1 stk. skimmerudstyr med elektronik, kamera og memorykort samt en
chipkortlæser, kortautomat forsynet med skimmingudstyr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af udlændingelovens
§ 24, nr. 2, jf. § 32, udvises af Danmark med indrejseforbud i et af retten nærmere fastsat tidsrum.
De tiltalte T1 og T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2, 6, 7 og 8 og erkendt sig skyldig i forhold
3, 4 og 5.

De tiltalte har ikke protesteret mod påstanden om konfiskation og udvisning.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnet A.

De afgivne forklaringer er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været dokumenteret fra følgende bilag:
a) 1/2, rapport vedrørende hævninger på en servicestation i Frederiksværk.
b) 2/11-1, rapport vedrørende hævninger på en servicestation i Ringsted.
c) 2/16, rapport vedrørende vandrehjem.
d) 2/17, rapport vedrørende sommerhus.
e) 2/5, ransagningsrapport.
f) 2/5-2, fotomappe.
g) 2/14, rapport vedrørende indrejse.
h) 2/14-1-1, rapport vedrørende bagageslip.
i) 2/14-1-2, rapport vedrørende indrejse.
j) 2/40, rapport vedrørende udlæsning fra GPS.
k) 2/44-1, It-teknisk erklæring.
l) 2/44-2, kortoplysninger.
m) 2/46-1, It-teknisk erklæring.
n) 2/46-2, It-teknisk erklæring.
o) 3/2, rapport vedrørende hævninger på en servicestation i Hillerød.
p) 3/4, fotomappe.
q) 4/5, fotomappe.
r) 4/7, fotomappe.
T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Milano sammen med sin kæreste og far.
Han har ingen børn. Han har haft et byggefirma og en restaurant og kan nok få et arbejde, når han
vender hjem.
T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Rumænien. Han er gift og har 2 drenge.
Han er beskæftiget indenfor byggeri.
Begge de tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 25. november 2013.
Rettens begrundelse og afgørelse
Skyldspørgsmål
Forhold 1 og 2
Efter bevisførelsen er det ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed
tilstrækkeligt godtgjort, at de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale, og de frifindes derfor i disse
forhold.
Forhold 3, 4 og 5
De tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldige. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt
foreligger. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige.
Forhold 6
Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om, at de tiltalte havde lejet et sommerhus også for
perioden efter anholdelsen, sammenholdt med fundet af teknisk udstyr i sommerhuset, hvor de blev
anholdt, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte ville have fortsat forholdene, hvis
de ikke var blevet anholdt.
De tiltalte findes derfor skyldige i dette forhold.
Forhold 7 og 8
Efter bevisførelsen, herunder at forhold 7 og 8 er sket efter samme fremgangsmåde som de erkendte
forhold 3 og 4, sammenholdt med oplysningerne om fundet på de tiltaltes computer af adresser på
de to tankstationer, findes det tilstrækkeligt godtgjort, at de tiltalte er skyldige i disse forhold.
Sanktion

Straffen fastsættes for begge de tiltalte i medfør af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279 a, jf. til dels
§ 21, og § 285, stk. 1, jf. § 276, til fængsel i 1 år 3 måneder.
Retten har fundet, at forholdene skal henføres under straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279 a, henset til
forholdenes professionelle karakter, omfang og antal, at de er begået kort tid efter, at de tiltalte er
ankommet til Danmark, og at de er begået af flere i forening.

Udvisning

Påstanden om udvisning tages i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 32, stk. 3, jf. stk. 1 og
stk. 2, jf. § 24, nr. 2, til følge som nedenfor bestemt, idet udlændingelovens § 26 ikke findes at være
til hinder herfor. Af de grunde, der er nævnt under straffastsættelsen, findes omstændighederne ved
de tiltaltes kriminalitet endvidere at være af en sådan professionel karakter, at den indebærer en reel
umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører grundlæggende samfundsinteresser, hvorfor
udvisning af de tiltalte er berettiget, uanset at de er EU-borgere, jf. opholdsdirektivet.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 1 år 3 måneder.
T1 udvises af Danmark. T1 pålægges indrejseforbud i 12 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra
den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.
Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 1 år 3 måneder.
T2 udvises af Danmark. T2 pålægges indrejseforbud i 12 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra
den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.
Hos de tiltalte konfiskeres 1 stk. skimmingskamera, 1 stk. værktøjskasse indeholdende
slibningsudstyr, 1 stk. grøn plastpose indeholdende diverse udstyr til skimming, 1 stk. rød/hvid
plastpose indeholdende diverse udstyr til skimming, 1 stk. plasticstykke påtegnet tastatur, diverse
opladere og andet elektronisk udstyr, bærbar computer, 3 stk. plastickort, 4 stk. sort spraymaling, 1
kortlæser, div. skimmingkomponenter, pinkodelæser, 3 hovedkortlæsere, æske med div.
skimmingkomponenter, 1 stk. datakommunikationsstik, dataoplader til kortlæserdele, håndskreven
seddel med angivne adresser samt microsimkort,1 stk. skimmerudstyr med elektronik, kamera og
memorykort samt en chipkortlæser, kortautomat forsynet med skimmingudstyr.
De tiltalte skal hver især betale egne sagsomkostninger.

Strafferammen for databedrageri

Straffelovens § 286

Udlændingelovens § 49

Udlændingelovens § 32

Udlændingelovens § 24

Udlændingelovens § 26

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •