Dom for skyldnersvig og hæleri i relation hertil afsagt den 13. maj 2014

Retten i Herning

En ung landmand var tiltalt for skyldnersvig i forbindelse med salg af ejendommens vandingsmaskiner og en del kreaturer. Læs mere

To personer idømt betinget fængselsstraf for forsøg på hæleri for cirka 1,2 millioner kroner

Retten i Roskilde Læs mere

Dom for groft hæleri

19-05-2014

En 35-årlige litauisk mand er ved en domsmandsret ved retten i Svendborg blevet idømt 1 år og 6 måneders fængsel og udvist for groft hæleri. Hæleriet havde en værdi på ikke under 650.000 kr. og stammede blandt andet fra 40 identificerede indbrud i Østjylland og på Fyn. Læs mere

Dom i sag om groft hæleri af varer med henblik på videreforsendelse til Irak via transportfirmaet Iraq Posting. Fængselsstraf idømt på trods af sindssygdom

11-04-2014

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor 2 mænd på henholdsvis 43 år og 46 år er fundet skyldige i groft hæleri og idømt en straf på fængsel i 3 år Læs mere

Endnu en dom i sagen om tyveri af 586 computere fra Frederiksberg Rådhus i april 2012 – dømt for hæleri

Retten på Frederiksberg har i går afsagt dom over en 28-årig mand, som var tiltalt for tyveri af 586 computere fra Frederiksberg Rådhus i forening med en 34-årig mand, som i tirsdags under en tilståelsessag blev idømt tre års fængsel for tyveriet.

Den 28-årige, som havde nægtet sig skyldig, blev frifundet for at have deltaget i selve tyveriet af de mange computere, men blev til gengæld fundet skyldig i hæleri ved at have bistået den 34-årige med i et vist omfang at have afsat computerne til ukendte personer og at have bistået med at indkræve dele af udbyttet ved salg af computerne. Læs mere