Afgørelse i sag om ulovlig bortskaffelse af byggeaffald

Retten i Glostrup

16-11-2015
Skyldkendelse i sag, hvor 4 mænd er tiltalt for omfattende overtrædelser af miljølovgivningen ved at have læsset byggeaffald af på både offentlige og private grunde.

To mænd på henholdsvis 33 og 40 år er fundet skyldige i at have bortskaffet betydelige mængder bygge­affald i strid med miljølovgivningen. Disse to mænd drev virksomhed med nedrivning af huse. I stedet for at bort­skaffe byggeaffaldet i overensstemmelse med lovgivningen, blev affaldet læsset af på tilfældige steder, f.eks. på rastepladser og i industrikvarterer over det meste af Sjælland, og på en grund, som de havde lejet i Havdrup.

Forholdene var af både systematisk og organiseret karakter. Derfor blev de to mænd fundet skyldige både i overtrædelse af miljølovgivningen og i overtrædelse af den skærpede bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2, som har en strafferamme på fængsel i indtil 6 år. Denne bestemmelse blev indført i 2006, men er ikke tidligere blevet anvendt.

De to mænd blev også fundet skyldige i en lang række bedragerier og i tyveri og hæleri. Bedragerierne var begået over for vognmænd og andre leverandører, som havde leveret containere, materiel og service­ydelser, som de to mænd havde bestilt i falske navne til selskaber, oprettet til lejligheden på fiktive adresser.

En 42-årig mand, der var ansat som chauffør i virksomheden og foretog de fleste aflæsninger af affald, blev fundet skyldig i medvirken til de to mænds miljøovertrædelse. Han blev derfor også fundet skyldig efter straffelovens § 196, stk. 2.

En 33-årig mand, der på et tidligt tidspunkt i forløbet i mindre omfang havde foretaget aflæsninger, blev fundet skyldig i at have overtrådt miljølovgivningen, men ikke i overtrædelse af den skærpede bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2.

Alle 4 mænd blev fundet skyldige i hærværk som følge af aflæsningerne af byggeaffald.

Under sagen, der indtil nu har varet 23 retsdage, har der været afhørt en lang række vidner, som har beskrevet flere af nedrivningernes forløb, fundet af det aflæssede affald og miljøvurderingen heraf, samt bestillingerne af containere, materiel, reparationer af lastbiler mv.
Flere vidner har under sagen rejst krav om erstatning fra de tiltalte i håb om at få dækket de udgifter, som de har oplyst at have afholdt blandt andet til at få bortskaffet byggeaffaldet på lovlig vis.

Sagen afventer nu mentalundersøgelse af to af de tiltalte. Der forventes derfor først dom i sagen den 5. januar 2016. På det tidspunkt vil der også blive taget stilling til de erstatningskrav, der er fremsat under sagen.

Kendelse af 16. november 2015

Sagsnummer – SS 5747/2015

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •