8 års fængsel til to dengang 17-årige mænd for røveri og vold med døden til følge på taxachauffør

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor to dengang 17-årige mænd er fundet skyldige i groft røveri og grov vold med døden til følge på taxachauffør
De dengang 17-årige mænd, som var venner, var tiltalt for den 31. oktober 2014 om natten ud for Herbergvejen 4 i Brønshøj at have slået en taxachauffør flere gange i hovedet med ukendt slagvåben samt yderligere vold og frarøvet ham penge. Taxachaufføren pådrog sig så alvorlige skader, at han den næste dag afgik ved døden.

Sagen blev behandlet af en domsmandsret bestående af to domsmænd og en juridisk dommer. Der var rejst tiltale ved nævningeting, men de tiltalte havde fravalgt behandling som nævningesag.

De tiltalte blev ved en enstemmig dom fundet skyldige i den rejste tiltale, som tillige omfattede yderligere to røveriforhold.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 8 år for hver af de tiltalte. Retten lagde vægt på, at de tiltalte var 17 år på gerningstidspunkterne, idet den ene tiltalte dog var tæt på at fylde 18 år. Retten lagde også vægt på, at den yngste tiltalte tidligere var straffet for røveri, at røveriet mod taxachafføren var planlagt, at volden var begået af flere i forening med anvendelse af et slagvåben og med døden til følge, og at offeret var en taxachauffør.

Den ene tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede, at han ikke havde været til stede. Den anden tiltalte erkendte sig skyldig i medvirken til røveri mod taxachaufføren, idet han forklarede, at han og hans kammerat var blevet presset hertil af to andre gerningsmænd. Dette afviste domsmandsretten, som i stedet mente blandt andet på grund af dna-spor samt overvågningsbilleder, at der kun havde været to gerningsmænd, og at det var de tiltalte.

Domsmandsretten mente også, at det var bevist, at de tiltalte havde planlagt røveriet, og at den yngste af dem havde bestilt taxaen til Herbergsvejen i Brønshøj og bedt taxachaufføren om at tage en cykelholder med med det formål at få taxachaufføren til at stige ud af taxaen ved ankomst.

Taxachaufføren blev fundet liggende på jorden bag taxaen med alvorlige skader. Domsmandsretten lagde efter de lægelige oplysninger til grund, at han var blevet slået kraftigt flere gange i hovedet med et ukendt slagsvåben, som efter den ene tiltaltes forklaring var medbragt. Slagvåbenet er ikke blevet fundet.

Domsmandsretten kunne ikke fastslå, hvem af de tiltalte, som havde anvendt slagvåbenet, men mente, at de tiltalte havde handlet i forening, og at det var påregneligt og forudsigeligt for de tiltalte, at de kraftige slag med en genstand mod taxachafførens hoved kunne medføre døden.

Herudover blev begge de tiltalte dømt for hver hhv. et gaderøveri, hvor der blandt andet blev taget kvælertag på offeret, samt et røveri i en postekspedition.

Den ældste tiltalte, som er statsboger i Somalia, men født og opvokset i Danmark, blev udvist betinget. Han havde ikke nogen tilknytning til Somalia.

De dømte ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært til formildelse.

De dømte blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Sagen har journalnummer SS-8949/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •