7 og 6 års fængsel og udvisning for bestandig for organiseret indbrudskriminalitet

24-01-2014

Østre Landsret har den 24. januar 2014 stadfæstet Lyngby Rets dom i den såkaldte Goldfinger-sag, idet straffen for den ene af de to tiltalte er blevet forhøjet til 6 års fængsel

Østre Landsret har i dag stadfæstet Lyngby Rets dom i den såkaldte Goldfinger-sag, idet straffen for den ene af de to tiltalte er blevet forhøjet til 6 års fængsel.
Hovedmanden er ved dommen fundet skyldig i ikke under 118 konkrete indbrudstyverier eller forsøg herpå samt et ubestemt antal yderligere indbrud. Man har fra tyverierne fundet ca. 180 kg sølv og ca. 5,3 kg guld her i landet og hos et familiemedlem i Berlin. De stjålne effekter fra de 118 indbrud beløber sig ifølge opgørelser fra de bestjålne til en værdi af ca. 3 mio. kr. Den medtiltalte er i meget betydeligt omfang fundet medskyldig i tyverierne. De tiltalte har endvidere gjort sig skyldige i anden kriminalitet.

Hovedmanden er blevet dømt for at have stået bag en ”forretningsmodel”, hvorefter indbrudstyve navnlig fra Rumænien har skullet stjæle fra private hjem i Danmark, særlig på Sjælland, sælge stjålet guld og sølv til ham, hvorefter det er blevet bragt til Tyskland med henblik på videresalg og eventuel omsmeltning. Den medtiltalte er ved dommen blevet anset for hovedmandens ”højre hånd”.

Landsretten har fundet det bevist, at de tiltalte i udstrakt grad har bistået indbrudstyvene bl.a. med at komme til Danmark eller med at skaffe dem opholdssteder og biler, så der var sikret et betydeligt antal ”medarbejdere”, der havde gode betingelser for hurtigt at komme i gang med at stjæle. De tiltalte har stået klar til at aftage det stjålne guld og sølv.

De tiltalte har haft centrale og ledende roller i udøvelsen af meget omfattende organiseret indbrudskriminalitet. Landsretten har fundet, at der foreligger sådanne særdeles skærpende omstændigheder, at en særlig bestemmelse i straffeloven finder anvendelse, så straffen kan overstige det strafmaksimum på fængsel i 6 år, som normalt gælder for organiseret indbrudstyveri.

De tiltalte, der er henholdsvis serber og rumæner, er blevet udvist for bestandig. Hovedmanden har to mindreårige døtre i Danmark.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 16. afdeling, journalnummer S-764-13.

Straffelovens § 276

Strafferammerne for § 276 til og med § 283

Strafferammer for straffelovens § 291

Straffelovens § 292

Straffelovens § 88

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •