55 årig far straffet for seksuelle overgreb mod sine børn

Retten i Glostrup

En nu 55 årig mand er fundet skyldig i tre tilfælde af voldtægt mod en datter.
Han er yderligere fundet skyldig i seksuelle forhold og vold mod sine to yngste børn, henholdsvis en datter og en søn. Overgrebene fandt sted i perioden 2009 – 2014. Da overgrebene begyndte, var børnene henholdsvis 8, 6 og 4 år. Børnene blev tvangsfjernet fra hjemmet i juni 2011, og nogle af overgrebene fandt således sted i forbindelse med børnenes besøg i hjemmet.
Den 55 årige nægtede sig skyldig. Børnene havde tidligere afgivet forklaring om forholdene. Deres forklaringer var blevet videooptaget, og optagelserne blev forevist i retten. Børnenes forklaringer blev støttet af forklaringer fra personer med tilknytning til familien, herunder en skolelærer og en veninde til en af familiens øvrige børn. Retten fandt forklaringerne meget troværdige.

Retten har fastsat straffen til fængsel i 5 år.

Børnenes mor blev samtidig straffet med en betinget dom for vold mod de samme børn ved at have hevet dem i håret og revet dem i ansigtet. Moderen var ikke tiltalt for at have været vidende om faderens overgreb.

Familien består af i alt 6 børn. De tre ældste var ikke hjemmeboende i hele perioden.

Faderen blev endvidere dømt til at betale en torterstatning til den ældste datter på 100.000 kr. og 15. 000 kr. til hvert af de øvrige to børn.

Faderen ankede dommen. Retten har bestemt, at han skal forblive varetægtsfængslet, indtil ankesagen er afgjort.

Moderen modtog dommen.

Dom den 12. marts 2015

Sagsnummer SS 12683/2014

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •