53-årig mand frifundet for omfattende driftsforstyrrelser af metroen

Retten på Frederiksberg

Et enigt nævningeting ved Retten på Frederiksberg har i dag frifundet en 53-årig mentalt retarderet mand for hærværk og omfattende forstyrrelse af metroen

Den 53-årige var tiltalt for i fire tilfælde i februar og marts 2014 på Forum og Frederiksberg metrostationer at have udøvet hærværk og derved fremkaldt omfattende driftsforstyrrelse af samfærdselsmidler, idet den 53-årige blokerede dørene til metro-togene og derved forhindrede togene i at køre, hvilket forårsagede driftsforstyrrelser i form af i alt ca. 1.500 mistede afgange og mindst 75.000 forsinkede passagerer.
Den 53-årige, som ved en mentalundersøgelse var fundet mental retarderet i middelsvær grad, havde via sin forsvarer nægtet sig skyldig. Den 53-årige var ikke selv til stede i retten, da han var blevet fritaget herfor på grund af sit mentale handicap.

Anklagemyndighedens bevisførelse bestod af videoovervågning fra tre af de fire episoder samt afhøring af et vidne fra Metro Service, som ikke selv havde overværet episoderne.

Videosekvenserne viste i forskellige tilfælde den 53-årige række sin hånd frem mod perrondøren, men viste efter nævningetingets mening ikke nogen form for udøvelse af hærværk. Der var heller ikke ført vidner eller anden bevisførelse, som dokumenterede dette.

Ud fra blandt andet fotos af den 53-årige var nævningetinget enige om, at det var ham, som optrådte på videosekvenserne. Fire nævninger og de tre juridiske dommere mente imidlertid ikke, at der var ført bevis for, at den 53-årige havde forårsaget driftsforstyrrelser i metroen de pågældende dage og stemte for at frifinde ham.

To nævninger mente, at det var bevist, at den 53-årige havde skubbet til dørene og derved havde gjort dem uvirksomme, men mente ikke, at den 53-årige havde haft fortsæt til at forhindre togene i at køre og stemte derfor også for at frifinde ham.

Nævningetinget var derfor enige om at frifinde den 53-årige. Statskassen blev pålagt at betale sagens omkostninger.

Sagen har j.nr. SS 11139/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •