5 år og 6 måneders fængsel for forsøg på hjemmerøveri

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg har i dag idømt en 45-årig kvinde 5 år og 6 måneders fængsel for et forsøg på hjemmerøveri begået mod en da 96-årig kvinde.

Den 45-årige kvinde, som er ungarsk statsborger, var tiltalt for røveri af særlig grov beskaffenhed ved den 14. november 2014 om eftermiddagen i forening med to ukendte medgerningsmænd at være trængt ind i den 96-årige kvindes private hjem på Peter Bangs Vej, Frederiksberg, hvor de ved at skubbe og fastholde hende aftvang hende en broche.
Sagen var rejst som en nævningesag, men den 45-årige havde fravalgt nævningesagsbehandling. Sagen blev derfor behandlet som en domsmandssag med to domsmænd og en juridisk dommer.

I retten erkendte den 45-årige sig skyldig i forsøg på tricktyveri, men nægtede sig skyldig i røveri af særlig grov beskaffenhed.

En enig domsmandsret mente, at det var bevist, at den 45-årige og to andre havde indfundet sig ved den 96-åriges lejlighed med berigelseshensigt, hvor den 96-årige havde forsøgt at presse dem tilbage, og at den 45-årige sammen med ukendte medgerningsmænd herefter havde trængt sig ind i den 96-åriges lejlighed, hvor den 45-årige havde taget fat i den 96-åriges arme og holdt hende fast.

Retten mente, at der var tale om et egentligt hjemmerøveri, hvilket vil sige røveri, hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft forudgående personlige relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i offerets hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme.

Det var ikke bevist, at der var borttaget noget fra lejligheden, og retten dømte derfor alene for forsøg.

Den 45-årige blev straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder. Hun var tidligere straffet for røveri, og straffen indeholdt en reststraf på 261 dage fra prøveløsladelse fra denne dom, samt straffen fra en betinget dom på 40 dage.

Den 45-årige blev frifundet for en påstand om udvisning for bestandig. Hun havde haft lovligt ophold i Danmark i ca. 24 år og havde ægtefælle, tre voksne børn og fire børnebørn i Danmark. Retten mente, at en udvisning ville stride imod Danmarks internationale forpligtelser.

Den 45-årige blev først anholdt og varetægtsfængslet i september 2015, da hun havde holdt sig skjult for politiet efter, at man havde identificeret hende via dna-spor fra den 96-åriges finger.

Den dømte 45-årige udbad sig betænkningstid og har nu 14 dage til at afgøre, om hun vil anke dommen. Hun blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Sagen har j.nr. 75/2016.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •