43-årig mand dømt for spritituskørsel. Konfiskation af personbil

Retten på Bornholm

43-årig mand dømt for spritituskørsel. Konfiskation af personbil.

D O M

afsagt den 13. oktober 2015

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1972

 

Anklageskrift er modtaget den 28. september 2015.

T er tiltalt for spiritus efter færdselslovens § 117, jf. §53, stk. 1, og § 118, jf. § 3 og § 41, stk. 1, ved den 5. september 2015 omkring kl. 17.33 at have ført personbil [udeladt] ad Vestermarievej ind i krydset med Rømeregårdsvej i Rønne, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille, ligesom han undlod at udvise agtpågivenhed og afpasse hastigheden efter forholdenene, hvilket medførte at han mistede herredømmet over personbilen, og kørte ind i et træ, hvorved der skete skade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedstraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af personbil UK 45930 hos tiltalte, jf. færdselslovens § 133a, stk. 2.

T har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte har afgivet forklaring, der støtter tilståelsen.

Der blev den 5. september 2015 kl. 18.24 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 2,14 promille alkohol.

Tiltaltes kørekort har været midlertidigt inddraget af politiet fra den 5. september 2015.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, og § 118, jf. § 3 og § 41, stk. 1.

Tiltalte har erklæret sig villig til at udføre samfundstjeneste.

Da tiltalte efter Kriminalforsorgens erklæring er egnet hertil, gøres dommen betinget, med de vilkår, der er anført nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 10.500 kr., jf. straffelovens § 64, jf. § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 3 år fra den 5. september 2015, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. færdselslovens § 133a, stk. 2, nr. 1.

Thi kendes for ret:

T skal straffes med fængsel i 20 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer.

3. Tiltalte skal i længstetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen. Prøvetiden udløber ved længstetidens udløb.

 

 

Tiltalte skal betale en bøde på 10.500 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 3 år fra den 5. september 2015.

Hos tiltalte konfiskeres personbil med reg.nr. [udeladt].

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •