40 dages betinget fængsel for vold og trusler

Retten på Bornholm

afsagt den 14. oktober 2011

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1950

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 22. september 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 244,

ved den 8. september 2011 ca. kl. 19.30 på adressen [udeladt] i Rønne, at have tildelt F et slag i ansigtet med knyttet hånd samt slået med et papskakbræt i hovedet på F.

2.

straffelovens § 266,

ved den 10. september 2011 ca. kl. 13.30 på adressen [udeladt] i Rønne, at have udtalt til F "du kan komme herned og få et blåt øje mere" eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for F´s helbred.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der er fremlagt politiattest vedrørende forurettede.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har forklaret om sine personlige forhold, herunder at han er førtidspensionist på grund af alkoholmisbrug og dårlige nerver

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244 og § 266.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har ved straffens fastsættelse som en betinget dom navnlig lagt vægt på tiltaltes personlige forhold samt det forhold, at volden i forhold 1 blev begået i et privat drikkelag, hvorunder forurettede kan have provokeret tiltalte.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •