4 mænd i alderen 34 til 51 år fundet skyldige i en lang række forhold om åger, bedrageri, dokumentfalsk og organiserede tyverier

Retten i Helsingør

27-11-2014

4 mænd i alderen 34 til 51 år fundet skyldige i en lang række forhold om åger, bedrageri, dokumentfalsk og organiserede tyverier.

Retten fandt det bevist, at to af mændene – en 41-årig svensker og en 43-årig rumæner – er skyldige i åger ved i 8 tilfælde at have udlånt penge til herboende rumænere med en rente på 20% pr. måned, hvorved de udnyttede rumænernes økonomiske vanskeligheder.

Det var også bevist, at den 43-årige rumæner sammen med to mænd på henholdsvis 51 og 34 år havde begået bedragerier og forsøg på bedragerier over for flere udlånsvirksomheder. Bedragerierne foregik på den måde, at den 43-årige rumæner i mange tilfælde anbefalede personer at kontakte den 51-årige for at få hjælp til at søge lån. Personerne var i flere tilfælde de samme, som havde lånt penge til ågerrenter. Den 51-årige kontaktede den 34-årige, der sørgede for at søge om lån via internettet.

Retten lagde vægt på, at der var tale om et særligt “set up” med anvendelse af fiktive mailadresser, taletidskort indkøbt til formålet og samtaler, der viste, at den 51-årige og den 34-årige havde en særlig interesse i at få lånene igennem. De to mænd tog sig godt betalt for at lave låneansøgningerne. Retten fandt de tre mænd skyldige i bedrageri og forsøg herpå i henholdsvis 28, 56 og 23 tilfælde.

Da der var sammenhæng mellem låneansøgningerne, underskrivelsen af visse lånetilbud og indsendelsen af forfalsket dokumentation, fandt retten også de to mænd, skyldige i dokumentfalsk. Det var ikke bevist, at den 43-årige rumæner vidste, at der ville blive anvendt falske dokumenter. Han blev derfor frifundet for dokumentfalsk.

Derudover blev den 43-årige rumæner fundet skyldig i afpresning, og sammen med den 51-årige svensker også i organiseret tyveri. Ud fra telefonaflytninger og forklaringer fra nogle tidligere dømte rumænske butikstyve, var det bevist, at rumæneren havde arrangeret at udenlandske – primært rumænske – tyve kom til Danmark. Rumæneren bestilte telefonisk en lang række varer hos tyvene, der blandt andet afleverede varerne – ofte i banankasser – på forskellige parkeringspladser. Nogle af varerne blev videreleveret til den 41-årige svenskers forretning, hvor rumæneren var ansat. Retten lagde til grund, at svenskeren var klar over, at der blev bestilt varer, der skulle stjæles. De to mænd forklarede i retten, at de havde gennemset tilbudsaviser og bestilt varerne fra supermarkeder.

Rumæneren blev idømt 3 år og 10 måneders fængsel og udvist af Danmark for bestandig.

Svenskeren blev idømt 1 år og 10 måneders fængsel, hvoraf 6 måneder skal afsones. Han blev udvist af Danmark i 12 år.

Den 51-årige og den 34-årige blev begge idømt 2 år og 6 måneders fængsel.

Alle 4 ankede til frifindelse.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •