4 års fængsel for misbrug af datter og vold mod børn og ægtefælle

Retten i Næstved

01-07-2015

Domsresumé

En 58-årig mand er i dag ved et nævningeting blevet idømt 4 års fængsel for misbrug af sin datter og for vold mod sine børn og hustru.

Et flertal fandt, at manden i hvert fald i adskillige tilfælde havde skaffet sig samleje med datteren fra hun var 8 år til 11 år. Faren blev endvidere dømt skyldig i at have krænket datterens blufærdighed ved, frem til hun var omkring 14 år, at have rørt hende på brysterne og ved underlivet.

Et mindretal fandt det ikke fuldt tilstrækkeligt bevist, at der tillige havde fundet samleje sted.

Manden blev endvidere dømt for at have udøvet vold mod sine 3 børn og hustru. Retten fandt ikke, at volden havde karakter af mishandling.

Manden blev også dømt for at have en filmsekvens på sin computer med børnepornografi.

Manden blev frifundet for at have voldtaget sin hustru.

Manden blev pålagt at betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse til datteren.

Han blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Manden, der har siddet varetægtsfængslet siden den 11. september 2014, forblev uden protest varetægtsfængslet.

Manden udbad sig betænkningstid.

ss 1104/2015

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •