37-årig ved “straks-dom” idømt fængsel i 10 måneder, navnlig for besiddelse af amfetamin

Retten på Bornholm.

D O M

afsagt den 17. feberuar 2016

Anklagemyndigheden

mod

T, født … 1978

 

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 17. februar 2016.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, ved i en periode fra efteråret 2015 til den 16. februar 2016 kl. 18.36 på sin bopæl [udeladt], Rønne, at have besiddet 100 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

 

2.

overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om fyrværkeri § 75, stk. 1, nr. 6, jf. 31, stk. 1, ved den 16. februar 2016, kl. ca. 18.10, på adressen [udeladt], Rønne, uden kommunalbestyrelsens tilladelse at have erhvervet og besiddet 1 kanonslag.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget straf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 86,35 gram amfetamin, 1 vægt, 1 digitalvægt, en kasse med ca. 200 lynlåsposer, et kanonslag og 1 peberspray hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig samt taget bekræftende til genmæle overfor påstanden om konfiskation.

Sagens oplysninger

Tiltalte har afgivet forklaring, der støtter tilståelsen.

Tiltalte er tidligere straffet senest

ved [udeladt]

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han [udeladt].

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den16. februar 2016 til den 17. februar 2016.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2, og bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om fyrværkeri § 75, stk. 1, nr. 6, jf. 31, stk. 1.

Retten har ved straffens udmåling som en ubetinget fængselsstraf lagt vægt på, at tiltalte flere gange tidligere er straffet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer samt våbenlovens § 16, stk. 1.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 10 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres 86,35 gram amfetamin, 1 vægt, 1 digitalvægt, en kasse med ca. 200 lynlåsposer, et kanonslag og 1 peberspray.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •