30 dages fængsel for gentagen kørsel i frakendelsestiden

Fængselsstraf for gentagen kørsel i frakendelsestiden, herunder kørsel med uindregistreret og ikke-forsikret ATV på offentlig vej

D O M

afsagt den 22. december 2011

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1982

Anklageskrift er modtaget den 17. november 2011 og tillægsanklageskrift er modtaget den 16. december 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, samt § 118, stk. 1, jf. § 72, stk. 1 og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, ved den 4. august 2011 omkring kl. 15.55 at have ført en grøn JIANSHE 250ccm ATV ad Rønnevej ud for nr. 6 i Aakirkeby, uden at køretøjet var indregistreret og lovpligtigt ansvarsforsikret, ligesom han ved dom den 16. marts 2007 af Retten på Bornholm blev frakendt retten til at føre motordrevet køretøj i 5 år fra den 10. august 2009 at regne.

2.

færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 67, stk. 2, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 § 28, stk. 1, ved torsdag den 27. oktober 2011 omkring kl. 08.35 at have ført stor knallert af mærket Adly Jet 50 med stelnummer [udeladt] ad Almegårds Kaserne frem til Bygning 34 i Rønne, selv om knallerten ikke var ilovlig stand og var således indrettet, at den fastsatte hastighedsgrænse på 45 km/t for en stor knallert kunne overskrides med mere end 20%, idet knallertens maksimalhastighed var mindst 67 km/t.

3.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, samt § 118, stk. 1, jf. § 72, stk. 1 og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, ved torsdag den 27. oktober 2011 omkring kl. 08.35 at have ført stor knallert af mærket Adly Jet 50 med stelnummer [udeladt] ad Almegårds Kaserne frem til bygning 34 i Rønne, selv om han var frakendt førerretten, samt uden knallerten var registreret, ligesom der ikke var tegnet lovpligtig ansvarsforsikring på køretøjet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde- og fængselsstraf.

T har nægtet sig skyldig i forhold 1, men erkendt sig skyldig i forholdene 2 og 3.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

T er tidligere straffet af betydning for sagen

[udeladt]

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes forklaring sammenholdt med vidnets sikre og nøje forklaring om tiltaltes kørsel på offentlig vej i forhold 1, finder retten det bevist, at tiltalte har ført det i forhold 1 anførte køretøj på offentlig vej – omend kun over en kort strækning – uden at have køretøjet registreret og forsikret og uagtet at tiltalte er frakendt førerretten. Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 1.

Ved tiltaltes erkendelse i forholdene 2 og 3, hvilken erkendelse støttes af sagens øvrige oplysninger, findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale i sin helhed.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 1, og en bøde på 3.000 kr., jf. færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 105, jf. § 106, stk. 1, § 118, stk. 1, jf. § 67, stk. 2, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 § 28, stk. 1, og færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, jf. § 118a.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved frihedsstraffens udmåling på den ene side lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for kørsel i frakendelsestiden, samt at tiltalte nu er fundet skldig i to yderligere kørsler i frakendelsestiden. Retten har dog samtidig lagt vægt på, at den i forhold 1 foretagne kørsel på offentlig vej alene har haft et yderst begrænset omfang.

Thi kendes for ret:

T skal straffes med fængsel i 30 dage.

T skal betale en samlet bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

T skal betale sagens omkostninger.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •