3 mænd dømt for grov vold og røveri, men frifundet for drabsforsøg

Retten i Næstved

02-09-2015

Domsresumé

Et enigt nævningeting idømte i dag 2 mænd A og B, der er 50 år og 27 år, fængsel i 2 år for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og røveri mod en mand F i hans private hjem i september 2014. En 3. medgerningsmand C, der er 49 år, og var hovedmanden, blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling.
Gerningsmændene opsøgte F, der var en bekendt til C, en sen aften, og F lukkede dem ind. Under besøget opstod der tumult, og F blev herunder sprøjtet med tåregas i ansigtet, tildelt slag med knojern og kølle og stukket/snittet flere gange med kniv i ansigt og på kroppen. Endvidere klippede C F´s lillefinger af med en havesaks. C erkendte sig skyldig i grov vold og forklarede, at han ville give F en røvfuld, blandt andet fordi F tidligere havde stjålet effekter fra C.

A og B blev begge fundet skyldige i at have medvirket til volden bortset fra afklipningen af lillefingeren. Ved afgørelsen blev det lagt til grund, at A og B i mindre omfang aktivt havde deltaget i voldsudøvelsen, men ikke havde stukket med kniv. Nævningetinget fandt imidlertid, at A og B havde medvirket til den vold, der blev påført F med kniv, fordi det blev lagt til grund, at A og B vidste, at C opsøgte F for at give ham en røvfuld, og fordi de ikke greb ind eller søgte om hjælp i det længere forløb, hvor F blev stukket/snittet med kniv.

Blandt andet på baggrund af de lægelige oplysninger om F´s tilstand efter overfaldet og omstændighederne under overfaldet blev de tiltalte frifundet for drabsforsøg.

De tiltalte havde i forbindelse med episoden taget penge og andre ting fra F og blev derfor også dømt for røveri.

Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at både A og B i forbindelse med voldsudøvelsen havde haft en mindre aktiv rolleend C.

ss 492/2015

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •