3 års fængsel for medvirken til drabsforsøg

Retten på Frederiksberg

14-12-2015
Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en 36-årig mand er fundet skyldig i medvirken til drabsforsøg i december 2014 i Valby.
Den 36-årige blev dømt for at have medvirket til, at der fra en hvid BMW, som han var chauffør af, blev skudt seks gange mod en anden bil, en sort Peugeot, hvori der sad fem yngre mænd, hvoraf i hvert fald én kendte den 36-årige.
Episoden fandt sted den 28. december 2014 omkring kl. 19 på Valby Langgade. En uidentificeret person, som ikke var den 36-årige, steg ud af den hvide BMW og affyrede seks skarpe skud mod Peugeoten. Hverken Peugeoten eller de fem mænd, som sad i Peugeoten, blev ramt af skuddene.

Den 36-årige nægtede sig skyldig og forklarede, at han ikke havde været til stede. Han kunne derfor ikke redegøre for noget, herunder om der havde været en medgeringsmand. Der var ikke andre tiltalte i sagen, og den person, som skød, er fortsat ukendt for politiet.

Tre af de fem unge mænd i Peugeoten havde umiddelbart efter skyderiet forklaret til politiet, at det var den 36-årige, som var chauffør i BMW’en, hvilken forklaring de senere gentog ved en særskilt afhøring i retten. Ved en yderligere særskilt afhøring i retten ændrede de dog forklaring, hvorefter de forklarede, at det ikke var den 36-årige, som var chauffør i BMW’en, og at de havde givet ham skylden tidligere, fordi én af dem syntes, at han skulle have skylden. Denne forklaring fastholdt de under hovedforhandlingen i retten.

Sagen blev behandlet som en nævningesag. To nævninger ville frifinde den 36-årige, men flertallet bestående af fire nævninger og tre juridiske dommere fandt den 36-årige skyldig i medvirken til forsøg på manddrab. Flertallet lagde blandt andet vægt på, at han havde rådighed over den bil, som der var blevet skudt fra, samt på, at han tidligere var blevet udpeget af tre af de fem yngre mænd som chaufføren i den hvide BMW.

Straffen blev fastsat til fængsel i 3 år. Der var afgivet seks stemmer for fængsel i 4 år og seks stemmer for fængsel i 3 år. Da der var stemmelighed, gælder det ifølge loven det for den tiltalte mest gunstige resultat, som var fængsel i 3 år.

Retten mente ikke, at det var godtgjort, at skudepisoden havde baggrund i en konflikt mellem bander, jf. straffeloves § 81 a. Der blev lagt vægt på, at den 36-årige ikke selv var medlem af en bande, og at der ikke var oplysninger om den uidentificerede person, som skød.

Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen.

Han blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Sagen har journalnummer SS-6371/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •