3 års fængsel for groft hæleri i firmaet Iraq Posting

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg har i dag afsat dom i en sag, hvor to mænd er idømt hver 3 års fængsel for hæleri for over 5 mio. kr.
Den ene mand var den 45-årige ejer af transportfirmaet Iraq Posting. Den anden mand var en 55-årig ansat i firmaet.

De to mænd var i 247 tilfælde tiltalt for groft hæleri ved i 2012 og 2013 i transportfirmaet Iraq Posting, Valby at sende især Apple-produkter i form af iPhones, iPads, iMacs mv. til Irak, selv om de vidste eller bestemt måtte formode, at varerne stammede fra tyverier, indbrud og røverier.

Firmaet Iraq Posting fremstod som en lovlig postvirksomhed og sendte blandt andet herboende irakeres flyttegods til Irak, hvor danske kommuner betalte Iraq Posting for transporten. Ved en ransagning i firmaet i februar 2013 blev der imidlertid fundet en stor mængde varer, som viste sig at være tyvekoster.

Sagen blev behandlet af en domsmandsret bestående af to lægdommere og én juridisk dommer, som var enige om, at de tiltalte var skyldige i henhold til tiltalen.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 3 år til hver af de to mænd. Begge mænd, som er irakiske statsborgere, blev ved dommen udvist af Danmark for bestandig.

Ved rettens tidligere dom af 11. april 2014 blev to andre mænd ligeledes dømt for groft hæleri ved at have leveret tyvekoster til Iraq Posting.

Den 45-årige og den 55-årige har været varetægtsfængslet fra den 13. februar 2013 til den 9. april 2013, og har ikke været fængslet under sagens behandling i retten. Dommen blev afsagt uden afholdelse af retsmøde. Fristen for eventuel anke af sagen er 14 dage.

Sagen har j.nr. SS-7633/2014.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •