3 år og 6 måneders fængsel for økonomisk kriminalitet.

Retten i Lyngby

3 tiltalte blev fundet delvis skyldige, men frifundet for tiltalens hovedforhold
Retten i Lyngby har den 11. februar 2016 afsagt dom i en sag om økonomisk kriminalitet.

Hovedforholdene vedrørte bortskaffelse af aktiver fra selskaber umiddelbart inden de gik konkurs.

Hovedmanden blev kendt skyldig for så vidt angår et beløb på godt 17 mio. kr. og blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder og frakendt retten til at deltage i ledelsen af erhvervsdrivende selskaber indtil videre.

En anden tiltalt blev kendt skyldig for så vidt angår knap 700.000 kr. Han blev idømt 9 måneders fængsel, som dog ikke skal afsones, hvis han udfører samfundstjeneste i 150 timer.

En tredje tiltalt, der havde været advokat for hovedmanden, blev idømt 60 dages fængsel for at have opfordret hovedmanden til at afgive falsk forklaring i fogedretten. Straffen blev gjort betinget, da den tiltalte var over 70 år gammel.

Alle tiltalte blev frifundet for det oprindelige hovedforhold, hvor der oprindeligt var rejst tiltale for 82 mio. kr., hvilket anklagemyndigheden under sagen nedsatte til 7,7 mio. kr. Retten frifandt de tiltalte, selv om de omhandlede lejekontrakter var indgået under usædvanlige omstændigheder, herunder at de var tilbagedaterede og efter flere vidners forklaringer havde et usædvanligt indhold, da dette ikke var bestyrket af sagkyndige vidner eller en syns- og skønsmand, hvorfor anklagemyndigheden ikke havde godtgjort, at konkursboerne havde tabt eller været i risiko for at tabe 7, 7 mio. kr. eller noget beløb i det hele taget.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •