3 år og 3 måneders fængsel for indbrud

Retten i Lyngby

26-03-2015

En domsmandsret har idømt to asylansøgere henholdsvis fængsel i 3 år og i 3 år og 3 måneder og udvist dem for bestandig.
2 asylansøgere blev fundet skyldige i en række indbrud, der blev begået på 12 tyvetugter, hvor de pågældende med S-tog tog fra København til Værløseområdet eller Greveområdet. I et af tilfældene truede de en person med en jernstang for at fastholde tyvekosterne, hvorfor de tillige blev fundet skyldige i røveri.

Retten fandt, at tyverierne var af ”særlig grov beskaffenhed”, hvilket udvider strafferammen fra 1½ års fængsel til 6 års fængsel. Dette var begrundet med: ” Retten har herved lagt vægt på, at indbrudsforholdene er begået under 12 selvstændige tyvetogter, at indbruddene har været planlagt i den forstand, at de tiltalte er kørt med S-tog til gerningsstederne alene for at begå indbrud, at alle forholdene er begået i forening, og på at de tiltalte ikke har oplyst noget lovligt formål med at komme til Danmark, hvorfor det lægges til grund, at de er kommet til landet alene med henblik på at begå kriminalitet.”

Forskellen på de 2 dømtes straffe skyldes, at den ene tidligere var straffet for ligeartede forhold.

De dømte blev udvist af Danmark for bestandig.

Dommen er afsagt den 20. marts 2015 under sags nr. 3460/2014.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •