28-årig mand fra Kolding idømt 1 år og 1 måneds ubetinget fængsel.

28-årig mand fra Kolding straffet med 1 år og 1 måneds ubetinget fængsel for bl.a. at opbevare et skydevåben

04-09-2009

28-årig mand fra Kolding straffet med 1 år og 1 måneds ubetinget fængsel for bl.a. at opbevare et skydevåben i kolonihavehus

Med ikrafttræden den 15. juni 2009 skærpede folketinget straffelovens § 192a, som bl.a. vedrører den der opbevarer et våben, som er egnet til at yde alvorlig skade, og fastsatte en minimumsstraf på 1 års fængsel.

I den konkrete sag fik politiet et fik tip om, at tiltalte havde en pistol og et oversavet jagtgevær liggende i sit kolonihavehus. Politiet ransagede derfor huset, og i et aflåst redskabsrum fandt politiet en pistol og et skulderhylster. Pistolen havde et magasin med et skud i.

Tiltalte forklarede, at han havde fået pistolen til opbevaring af en kammerat, hvis navn han ikke ønskede at oplyse.

Retten lagde ved sin afgørelse til grund, at tiltalte havde et vist kendskab til skydevåben, og at det måtte have stået ham klart, at der kunne sidde patroner i pistolens magasin. Tiltalte havde haft pistolen i 2 måneder, og det blev derfor ikke tillagt betydning, om tiltalte – som forklaret – måtte have opbevaret pistolen for en anden. Under disse omstændigheder fandt retten, at tiltalte havde besiddet pistolen under skærpende omstændigheder, og at anklagemyndigheden med rette havde henført tiltalen under straffelovens § 192a, stk. 1, nr. 1, som har en minimumsstraf på 1 års fængsel. Tiltalte blev herudover også straffet for tyveri og bekendtgørelse om euforiserende stoffer, og straffen blev derfor samlet fastsat til fængsel i 1 år og 1 måned.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med henblik på anke.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •