27-årig mand frifundet for forsøg på manddrab

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en 27-årig mand er frifundet for forsøg på manddrab, men fundet skyldig i grov vold og idømt 2 år og 6 måneders fængsel.
Den 27-årige mand var tiltalt for den 10. oktober 2014 om aftenen i en lejlighed i Brønshøj at have forsøgt at dræbe en kammerat med flere stik med en køkkenkniv, herunder i højre flanke og i venstre lår, hvorved kammeraten fik sådanne skader, at han var i manifest livsfare.
Knivstikkeriet var foregået efter indtagelse af en større mængde alkohol, og hverken den tiltalte eller kammeraten havde nogen erindring om, hvad der var sket.

Sagen var en nævningesag med deltagelse af 3 juridiske dommere og 6 nævninger, som alle har hver 1 stemme ved afgørelse af skyldspørgsmålet. De 3 juridiske dommere og 3 nævninger stemte for, at den 27-årige var skyldig i forsøg på manddrab. 3 nævninger mente ikke, at den 27-årige havde til hensigt at dræbe kammeraten, men kun havde til hensigt at udøve grov vold med knivstik, og de stemte derfor for at frifinde ham for forsøg på manddrab.

For at blive kendt skyldig i en nævningesag skal mindst 2 juridiske dommere og mindst 4 nævninger stemme herfor. Den 27-årige blev derfor som følge af stemmeafgivningen frifundet for forsøg på manddrab. I stedet blev han fundet skyldig i at have begået grov vold.

Når straffen skal fastsættes i en nævningesag, afgives der i alt 12 stemmer: De 3 juridiske dommere har hver 2 stemmer, og de 6 nævninge har hver 1 stemme.Der blev afgivet 7 stemmer for, at tiltalte skulle straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder, 4 stemmer for fængsel i 2 år og 1 stemme for fængsel i 1 år.Straffen blev efter stemmeflertallet fastsat til fængsel i fængsel i 2 år og 6 måneders fængsel under hensyn til, at den 27-årige tidligere var straffet for vold.

Den 27-årige, der er polsk statsborger, blev frifundet for påstanden om udvisning af Danmark med stemmerne 6 for udvisning og 6 for ikke at udvise. Da stemmetallet var lige, blev resultatet i henhold til reglerne herom det for tiltalte mest gunstige, og han blev derfor ikke udvist.

Den dømte modtog dommen.

Den dømte, der har været varetægtsfængslet siden den 10. oktober 2014, blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Sagen har journalnummer SS-2182/2015.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •