250.000 kr. i bøde for at beskæftige en udlænding uden fornøden opholdstilladelse

Retten i Glostrup har dømt indehaveren af en restauration i Taastrup for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 4, ved i en periode på ca. 4½ år at have beskæftiget en kinesisk statsborger uden den fornødne opholdstilladelse.

Indehaveren af restaurationen erkendte i retten at have beskæftiget udlændingen i den angivne periode. Indehaveren havde ikke selv ansat udlændingen og var ikke bekendt med, at vedkommende, der opholdt sig i Danmark som følge af en studieopholds-tilladelse, kun havde en begrænset arbejdstilladelse, der gav ret til at arbejde 15 timer om ugen. Retten fandt det bevist, at indehaveren havde beskæftiget udlændingen uden at sikre sig, at vedkommende havde den fornødne arbejdstilladelse.

Straffen blev fastsat til 250.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at bøden efter fast praksis er 10.000 kr. pr. påbegyndte måned udlændingen har været beskæftiget ud over det lovlige timeantal. Retten lagde i formildende retning vægt på, at udlændingen i 11 af månederne kun i begrænset omfang havde overskredet det tilladte antal arbejdstimer.

Dommen er af tiltalte anket til formildelse.

Dom afsagt den 2. april 2014 i sagsnr.:15- 9262/2013

Udlændingeloven § 59

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •