25 årig mand idømt forvaring og udvist for frihedsberøvelse, voldtægt

Københavns Byret

Dom afsagt den 21. oktober 2015 i sag SS 3-13044/2015.
Københavns Byret har i dag idømt en 25 årig mand forvaring for to tilfælde af forsøg på frihedsberøvelse og voldtægt og tre tilfælde af frihedsberøvelse og fuldbyrdet voldtægt. Forholdene blev begået i perioden fra den 7. juli 2014 til den 8. februar 2015. Han blev endvidere udvist med indrejse-forbud for bestandig og pålagt at betale erstatning til de forurettede.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Retten har ved afgørelsen blandt andet lagt vægt på de forurettede kvinders forklaringer og tekniske beviser.

Tiltalte blev anholdt og varetægtsfængslet den 14. februar 2014.

Tiltalte har anket dommen til Østre Landsret.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •