20-årig ung mand dømt for at dele et billede af en person på ”Facebook” og kaldt denne pædofil

Retten i Roskilde

20-årig ung mand idømt betinget fængselsstraf på 20 dage for at have delt et billede af en person på ”Facebook” og kaldt denne for pædofil.

D O M

afsagt den 15. april 2014

Rettens nr. 99-2277/2014

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte (T)

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 20. marts 2014.

T er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 264d, ved den 16. januar 2014 ca. kl. 00.00 i Greve uberettiget at have videregivet meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget af offentligheden, idet T på sin profil på hjemmesiden facebook.com delte et billede af Forurettede (F) og ved billedet skrev teksten: “Pædofil på spil i Roskilde omegn. Svinet har prøvet at lokke en vens lillesøster på 10 år!”, hvilket billede med tilhørende tekst blev set af ikke under 900 personer på facebook.com.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

T har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af T, herunder om de personlige forhold.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

T er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

T har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at T er skyldig. Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. straffelovens § 264d. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 2.

T skal herunder udføre samfundstjeneste i 30 timer.
Retten har lagt vægt på forholdets grove karakter, men også T’s ordnede personlige forhold, og at T efterfølgende har forsøgt at rette for sig.

Thi kendes for ret:

T skal straffes med fængsel i 20 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T overholder følgende betingelser:

1. T må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2. T skal inden for en længstetid på 6 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i
30 timer.

3. T skal i længstetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen og skal, hvis

Kriminalforsorgen

finder det fornødent, efter deres nærmere bestemmelse i denne periode undergive sig
behandling mod misbrug af euforiserende stoffer.
T skal betale sagens omkostninger.

Straffelovens § 264 d

Straffelovens § 56

Straffelovens § 62

Straffelovens § 63

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •