19-årig mand idømt fængsel i to år for besiddelse af skarpladt pistol i Vanløse. Fire jævnaldrende mænd frifundet for medvirken

Retten på Frederiksberg

26-10-2015

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en straffesag om blandt andet besiddelse af en skarpladt pistol ved en lejlighed på Stilledal i Vanløse

På baggrund af et tip stormede politiet den 21. april 2015 lejligheden i Vanløse, hvor den 19-årige mand og fire jævnaldrende opholdt sig. Før politiet nåede ind i lejligheden, undløb den 19-årige ved at kravle ud af et vindue. Han blev anholdt tæt på beboelsen med den skarpladte pistol stukket ned i sine bukser. De fire jævnaldrende blev ligeledes anholdt og sigtet for blandt andet medvirken til besiddelse af pistolen.

Politiet fandt ved den efterfølgende ransagning af lejligheden en seddel med 12 fornavne, hvoraf i hvert fald fire kunne være de anholdtes navne. Sedlen fremstod som en ”kontrakt” med indbetaling af et fast månedligt beløb til husleje og støtte til fængslede venner. Der var også en bestemmelse om, at alle skulle indbetale en procentdel af ”sorte/ulovlige penge” til en kasse. Der blev ikke i lejligheden fundet en sådan kasse med penge, og der var ikke tekniske spor, der pegede på, at nogen af de fem anholdte havde været i kontakt med sedlen. I lejligheden blev der også fundet hælervarer, herunder 2 skudsikre veste og noget hash.

Anklagemyndigheden mente, at det ved fundet af den pågældende seddel var bevist, at alle de anholdte havde et medvirkensansvar i forhold til den kriminalitet – herunder besiddelsen af pistolen – der kunne henføres til lejligheden.

En enig domsmandsret, som bestod af to domsmænd og én juridisk dommer, mente, at det var bevist, at den 19-årige var skyldig i besiddelse af pistolen under særligt skærpende omstændigheder.

For så vidt angår de fire jævnaldrende mente et flertal i domsmandsretten, at det ikke alene ved den fundne seddel var bevist, at de havde medvirket til besiddelsen af pistolen. Et mindretal i domsmandsretten mente, at det efter den fundne seddel og lejlighedens indretning var bevist, at der var et kriminelt fællesskab, som medførte, at de alle kunne dømmes for medvirken til besiddelsen af pistolen. Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet, hvorefter de fire blev frifundet.

Den 19-årige, der en gang tidligere var straffet for besiddelse af en skarpladt pistol, blev for dette forhold og nogle mindre alvorlige straffe- og færdselslovsovertrædelser idømt fængsel i 2 år.

Tre af de fire jævnaldrende blev idømt kortere fængselsstraffe for blandt andet tyveri og hæleri.

Dommen blev modtaget af alle de dømte.

Alle de tiltalte har været varetægtsfængslet siden den 21. april 2015. Den 19-årige blev trods protest fra hans forsvarer fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Sagen har journalnummer SS-4604/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •