19-årig idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for vold i nattelivet.

Retten på Bornholm

Retten på Bornholms dom af 26.januar 2016

D O M

afsagt den 26. januar 2016

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1996

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. januar 2016.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 244, ved den 12. december 2015 om natten, senest ca. kl. 04.30 i og uden for [udeladt] i Rønne på Bornholm, flere gange at have skubbet F, herunder så han faldt omkuld, samt at have tildelt ham flere knytnæveslag i ansigtet, mens han lå ned, hvilket alt medførte brud på F`s venstre ringfinger.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig på grund af manglende erindring om det passerede.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af T og af vidnerne V1, V2 og V3.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der er fremlagt politiattest vedrørende forurettede.

Tiltalte er ikke straffet af betydning for sagen.

Det fremgår af Kriminalforsorgens § 808 undersøgelse af den 21. januar 2016: [udeladt]

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved forurettedes vidneforklaring sammenholdt med både vidnet V2 og V3s vidneforklaringer finder retten det bevist, at tiltalte med en aggressiv attitude rettede henvendelse til forurettede, som hverken i øjeblikket eller tidligere på aftenen havde opført sig aggressivt overfor tiltalte. Retten finder det ved de samme vidneforklaringer endvidere bevist, at tiltalte indledte voldsudøvelsen med i hvertfald skub og sidenhen knytnæveslag mod forurettede, herunder mens forurettede lå ned, og at forurettedes tag i tiltalte alene skyldtes forsøg fra forurettede på at holde tiltaltes voldelige udfald fra sig. Herefter, og da retten ikke finder grundlag for at henføre forholdet under straffelovens § 248, findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244.

Under hensyntagen til de af Kriminalforsorgen undersøgte personlige forhold, og da tiltalte ikke tidligere er straffet af betydning for denne sag, finder retten det ufornødent at lade straffen fuldbyrde, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 40 timer, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer.

3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i længstetiden.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

 

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •