18-årig mand idømt 6 års fængsel for drabsforsøg

Retten i Glostrup

Et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup har den 10. februar 2016 idømt en 18-årig mand 6 års fængsel for drabsforsøg ved den 2. maj 2015 på Avedøre Station at have stukket en 38-årig mand 6 gange med kniv i brystet og ryggen. En 20-årig mand blev frifundet for drabsforsøget. Begge de tiltalte blev dømt for vold mod den samme mand og en af hans bekendte ved i forening at have tildelt de 2 mænd et slag og flere spark. Episoden blev den 21. maj 2015 omtalt i tv-udsendelsen Station 2 efterlyst, idet en del af overfaldet kunne ses på S-togs stationens videoovervågning, og idet de tiltalte var efterlyst. De tiltalte og de 2 mænd, der blev overfaldet, kendte ikke hinanden, men mødtes tilfældigt på stationen om natten. Den 38-årige mand havde flere skader efter knivstikkene og var i potentiel livsfare. Et enigt nævningeting fandt det efter videoovervågningen bevist, at den 18-årige mand løb efter de 2 mænd efter at have trukket en kniv, hvorefter den 18-årige foretog flere kraftige bevægelser med højre arm og hånd mod den 38-åriges bryst og ryg, og bevægelserne, der varede få sekunder, fremstod som hug. Den 18-årige erkendte at have haft en kniv i hånden, men forklarede, at han ikke ville bruge kniven. Han forklarede, at han løb efter mændene, fordi han troede, at de havde taget hans hævekort og sygesikringsbevis. Nævningetinget afviste hans forklaring herom. Nævningetinget fandt det ikke bevist, at den 20-årige tiltalte var medskyldig i drabsforsøget, selv om han var til stede. Den 20-årige, der havde en tidligere betinget dom, blev idømt en delvis betinget fællesstraf af fængsel i 3 måneder for volden mod de 2 mænd. Den 18-årige ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Den 20-årige modtog dommen.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •