14 og 30 dages betinget fængsel for videregivelse af intime billeder af unge piger uden deres samtykke

Retten i Nykøbing Falster

To 17 årige er i dag ved retten i Nykøbing Falster blevet dømt for overtrædelse af straffelovens § 264 d, og for den enes vedkommende tillige for overtrædelse af straffelovens § 232.

De unge havde modtaget billeder af nogle piger, herunder en del af billederne fra pigerne selv. Den ene unge delte billederne med nogle andre unge i en lukket facebookgruppe, og den anden brugte billederne i en pdf.fil, som han videresendte.

På grund af de tiltaltes unge alder samt gode personlige forhold besluttede dommeren undtagelsesvist at gøre fængselsstraffene betinget af et års prøvetid.

Dommeren besluttede samtidig at tillægge to piger en godtgørelse på 10.000 kr. hver, idet pigerne var blevet fotograferet uden deres samtykke, og billederne efterfølgende var offentliggjort.

De to unge modtog dommen.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •