14 dages betinget fængsel og samfundstjeneste for ikke at overholde bogføringsregler

Retten i Glostrup

En kvinde født i 1967 var tiltalt for som direktør og daglig leder af et anpartsselskab ikke at have sikret sig, at selskabets bogføring var tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god bogføringsskik og for ikke at have opbevaret selskabets regnskabsmateriale i 5 år.

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at kvinden lidt tilfældigt var blevet indsat som direktør i anpartsselskabet, hvor kvindens mand og søn udøvede aktiviteter, der fremstod som private. Retten fandt det bevist, at kvinden som direktør var skyldig i ikke at have sikret sig, at der løbende blev foretaget bogføring, at der ikke blev foretaget afstemning, at bilag ikke blev påtegnet med henblik på kontrol, og at bilagene ikke blev opbevaret efter gældende regler.

Retten fandt, at forholdet var særligt groft efter straffelovens § 302, stk.1, og lagde ved denne vurdering blandt andet vægt på, at kvinden intet foretog sig for at sikre, at reglerne blev overholdt, at selskabets aktiviteter fremstod som private, og at undladelsen af at overholde reglerne havde påført flere kreditorer tab, herunder Skat.

Selv om forholdene havde fundet sted fra 2008-2012 fandt retten, at forholdet havde en sådan grovhed, at kvinden ikke skulle have en ren betinget straf. Hun blev straffet med 14 dages betinget fængsel og pålagt at udføre 30 timers ulønnet samfundstjeneste.

Kvinden overvejer, om hun vil anke dommen. Det har hun 14 dage til.

Sagsnr. 6448/201. Dom 25.09.2015

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •