1 år og 8 måneders fængsel for trafikdrab

Domsresumé

Den 7. september 2015 idømtes en ung mand fængsel i 1 år og 8 måneder for trafikdrab og fik samtidig frakendt retten til at føre motordrevet køretøj i 8 år.

Den unge mand, der lige var fyldt 18 år på gerningstidspunktet, havde været ude og køre i sine forældres bil. Den unge mand havde ikke kørekort. Han havde sin bedst ven på 16 år med i bilen. Det var en efterårsdag i 2014 med tung regn og dårlig sigtbarhed. Der var mange biler på strækningen fra Næstved til Slagelse, hvor uheldet fandt sted. Flere af disse bilister kunne i retten fortælle om, hvordan de havde set den unge mand komme kørende med al for høj hastighed og foretage flere hasarderede overhalinger, herunder af en bus hvor den unge mand overskred spærrelinjen med begge hjulpar, ligesom den unge mand på et tidspunkt lå så tæt op ad en medtrafikant, at denne ikke kunne se fronten af den unge mands bil. I forbindelse med en overhaling mistede den unge mand herredømmet over bilen angiveligt som følge af for høj fart og meget vand på kørebanen, og bilen skred ud og endte i den modsatte vognbane, hvor den blev påkørt af en modkørende bilist. Ved påkørslen afgik den 16-årige ven ved døden. Der skete kun mindre skader på passagerne i den modkørende bil. En blodprøve udtaget af den unge mand efter uheldet viste, at han havde ecstasy i blodet svarende til over bagatelgrænsen, hvorfor forholdet blev henført under den skærpede bestemmelse i straffelovens § 241 om uagtsomt manddrab. Det, at den unge mand fortalte, at han havde taget ecstasy en uge forud for kørslen, havde ikke nogen betydning for, om denne del af bestemmelsen skulle bringes i anvendelse. Denne unge mand havde været meget påvirket af hændelsen og havde gået til psykolog, hvilket var en af årsagerne til, at sagen først blev pådømt nu næsten et år efter. Domsmandsretten havde ved strafudmålingen lagt vægt på, at den unge mand på gerningstidspunktet kun lige var fyldt 18 år, at han ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, at han havde gode personlige forhold, herunder var i lære som tømrer, og at afdøde var en nær ven af den unge mand. Den unge mand blev samtidig dømt til at betale godtgørelse til den afdøde vens forældre. Den unge mand udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen.

ss 1458/2015

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •